Studenthandledare – Utveckla dig själv och ditt CV

Vattenhallen anställer varje termin ett antal timanställda studenter, och tar vid behov in fler. Som studenthandledare kommer du att ta emot besökare från skolan eller företag samt, under helger och lov, från allmänheten, för att visa experiment och leda grupper.

Varje termin ges två utbildningsdagar för de som kommer att arbeta i Vattenhallen. Under terminerna anordnas också träffar för studentpersonalen, då det finns möjlighet att utbyta erfarenheter och vidare utvecklas i sitt arbete.

Som studenthandledare får du:
– möjlighet att utveckla din förmåga att leda grupper i olika åldrar
– vara med och påverka utveckling av nya experiment och aktiviteter – förbättra din kommunikativa och pedagogiska ådra

Under 6 veckor varje sommar anordnar Vattenhallen tekniksommarskola och workshop för barn och ungdomar. Dessa planeras, bloggas om och handleds av studenthandledare.

Vattenhallen anställer också en student (alternativt 2 deltidare) varje termin som arbetar som studentkoordinator i verksamheten.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad arbetet som studenthandledare i Vattenhallen innebär.

Vill du arbeta som studenthandledare, anmäl dig på vår hemsida:

http://www.vattenhallen.lth.se/om-oss/kontakt/vh-student

Vattenhallen Science Center
John Ericssons väg 1
Lund

046-222 43 51
kontakt@vattenhallen.lu.se
www.facebook.com/vattenhallen