Högskolekyrkan finns till för dig!

• Enskilda samtal och samtalsgrupper
• Gudstjänster, bön och meditation
• Gemenskap och körsång
• Studiecirklar och föredrag
• Olika former av samarbeten

Läs mer
svenskakyrkan.se/gavle eller på hig.se