Företaget grundades under hösten 2016 av två personer med lång erfarenhet ifrån branschen. Vår nisch är rekrytering av kvalificerade deltagare till fokusgrupper, djupintervjuer och användartester runt om i landet. Utöver detta så utför vi marknadsundersökningar per telefon samt face2face.

Genom ett samarbete med Cint så har vi en fullt GDPR anpassad panel där panelisterna blir erbjudna att utföra betalda onlineundersökningar från Cints partners. Vi är medlemmar i branschorganisationen SMIF sedan hösten 2017, som utdelade en kvalitetscertifiering till proActive research under våren 2018.

Något som är unikt med proActive research är att vi erbjuder telefon/mail support dagligen (även under helger) för våra klienter och uppdragsgivare. Vi anser att ett nära samarbete med snabba lösningar är ett framgångskoncept som för projekten framåt effektivt.

We   are   proActive!