GREAT OFFERS & GREAT PRICES
LOKALA ERBJUDANDEN NÄRA DIG

Om Studenthäftet

Studenthäftets ambition är att kommunicera bra alternativ och förmåner till dig som läser vid universitet eller högskola i Sverige. Därför arbetar vi med företag som studenter har nytta av under och efter studietiden med syfte att effektivisera och förbättra kommunikationen mellan företag, arbetsgivare och studenter. De erbjudanden som Studenthäftet arbetar fram bygger på en efterfrågan och rekommendationer från befintliga eller färdigexaminerade studenter. 

Studenthäftet vänder sig till alla universitets- och högskolestudenter, kårmedlem eller ej. Har du idéer eller förslag på förbättringar som rör studietiden på ditt universitet eller din högskola eller anser du att det saknas erbjudanden, förmåner och mervärden i din studentstad?  Vill du hitta ett lättare sätt att ta dig ut på arbetsmarknaden? Kontakta Studenthäftet, vi arbetar dagligen med att ta fram erbjudanden och företag som vi vet att du har stor nytta av under och efter studietiden.Har du idéer eller förslag på förbättringar som rör studietiden på ditt universitet eller din högskola?


Mejla oss på info@studenthaftet.se