Kontaktinformation:
Svenska Lottakåren
Box 2240
103 16 Stockholm
Besöksadress: Lilla Nygatan 14
Tfn: 08-666 10 80
E-post: info@svenskalottakaren.se
www.svenskalottakaren.se

Professionellt frivilliga

Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället. Som medlem (lotta) kan du få utbildning och möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig.

Oavsett ålder kan du göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Bli medlem idag!