Håbo kommun – Här byggs framtidens boende!

Besök oss på Jönköpingsvägen 19 i Bålsta
eller på www.håbo.se