Sveriges förenade studentkårer (SFS) har sedan 1999 utsett Årets Studentstad och i år går den prestigefyllda utmärkelsen till Gävle.

I motiveringen från Juryn för Årets Studentstad 2017/2018 framgår det att Gävle är en studentstad som tänker framåt, proaktivt och jobbar med saker som uppstår i nuet. De har kommit långt i sitt arbete och är själva medvetna om samt planerar att ta tag i viktiga utvecklingsområden.

Utmärkelsen ges till en stad som aktivt arbetar för att främja studenters situation och leverne. I Gävle arbetar stad, studentkår och lärosäte gemensamt för att förbättra studenternas inflytande och förutsättningar.

”Gävle visar att de prioriterar studenterna, och även planerar att fortsätta med det. Det ger hopp och tillit för Gävlestudenternas situation och framtid.” – Caroline Sundberg, ordförande för SFS.

– Gävle som Årets studentstad är fantastiskt glädjande och hedrande för oss som är involverade i studenternas studietid här i Gävle. Utmärkelsen, är ett kvitto på att Högskolan, Gävle stad och Gefle Studentkår har satt studenterna i centrum, säger rektor Maj-Britt Johansson.

– Vi är otroligt glada för denna utmärkelse och känner oss ärade! Detta är ett bevis på att vi bedriver ett fantastiskt arbete när det kommer till studentinflytande och samverkan här i Gävle. Nu ska vi fortsätta arbeta och utvecklas och förhoppningsvis nå nya höjder, säger Gefle studentkårs ordförande, Linda Hernandez Igglund.

Ett stort grattis till Gävle!