Kom med i höst! Gör skillnad och få erfarenhet inför kommande yrkesliv – bli volontär hos Brottsofferjouren Mellersta Skåne!

Läs mer på vår hemsida:

http://mskane.boj.se/om-oss/stod-oss/